نوشته‌ها

کلید کولر آبی

کلید کولر آبی هوشمند بیسیم چیست؟

کلید کولر آبی

کلید کولر آبی
کلید کولر آبی

کلید کولر آبی برای روشن و خاموش کردن پمپ آب کولر آبی و همچنین تنظیم میزان سرعت موتور کولر آبی مورد استفاده قرار می گیرد.

کلیدهای کولر سنتی در ایران معمولا دارای سه دکمه هست. اولین کلید برای روشن کردن پمپ آب استفاده می شود. دومین کلید برای روشن کردن موتور کولر در حالت کند است. سومین کلید برای افزایش سرعت دور موتور کولر به دور تند می باشد.

کلید کولر آبی هوشمند بیسیم

در کلید کولر آبی هوشمند بیسیم، علاوه بر اینکه به صورت دستی و سنتی می توان کولر آبی را روشن و خاموش کرد، همچنین این قابلیت به کاربر داده می شود تا به وسیله اپلیکشین هوشمند کولر آبی را کنترل نمود. اکثر کلیدهای کولر آبی هوشمند بیسیم از پروتکل RF (امواج رادیویی) استفاده شده است.

هنگامی که کاربر بر روی موبایل خود فرمان روشن کردن کولر صادر می کند، بی درنگ فرمانی توسط فرستنده RF به کلید داده می شود تا دستور کاربر اجرا شود. این فرمان های می تواند از طریق اینترنت

کلید کولر هوشمند Nestech
کلید کولر هوشمند Nestech

قابلیت برنامه ریزی کلید کولر هوشمند

از قابلیت های کلیدهای کولر هوشمند می توان به امکان برنامه ریزی اشاره نمود. این کلید ها این قابلیت دارند که در ساعت خاصی از روز روشن شوندو همچنین با نصب سنسورهای دما هوشمند در فضا به راحتی می توان دمای محیط را تنظیم کرد. بدین طریق ساکنین خانه لازم نیست در نیم شب بلند شده تا کولر آبی خود را خاموش کنند. بلکه با تنظیم دما اتاق، دستگاه مرکزی هوشمند به صورت خودکار به کلید دستور داده تا خاموش گردد.