عملکرد شیر برقی بازویی گاز هوشمند

عملکرد شیر برقی

با توجه به رویکرد خانه هوشمند بیسیم در حفظ بستر سنتی استفاده از شیر بازویی جهت کنترل شیر برقی اصلی آب و گاز مفید دیده می شود و دیگر ساکنین ساختمان های هوشمند نگرانی از بابت فراموش کردن بستن شیراصلی آب یا گاز ندارند و با خارج شدن از ساختمان می توانند با اتصال به اینترنت صادر نمایند.

این کنترلر دارای یک موتور می باشد که در مواقع لزوم بازوی اصلی شیر برقی آب و یا گاز را قطع و یا وصل می کند همچنین می توان از سنسور تشخیص گاز در داخل آشپزخانه استفاده نمود که در صورت نشت گاز فرمان قطع بصورت اتوماتیک به شیر برقی بازویی گاز داده شود. این موتور دارای یک زبانه در کنار خود می باشد که در صورت نیاز به کنترل دستی می توان آن را کشیده و بصورت دستی شیر برقی اصلی آب و یا گاز را باز و بسته نمود. شیر برقی بازویی بر روی لوله های ” 1/2 و ” 3/4 نصب می گردد.

کاربردهای شیر برقی

در صورتی که از منزل خود دور هستید می خواهید شیر آب خانه خود را باز یا بسته کنید بهترین کار استفاده از شیر برقی هوشمند است. بدین گونه می توان برنامه ریزی کرد در ساعتی خاصی شیر باز شده و باغچه شما را آبیاری نماید. همچنین در صورتی نگران این هستید که شیر خانه خود را باز گذاشته باشید از طریق گوشی همراه می توانید با استفاده  از اینترنت به شیر برقی دستور داده تا بسته شود.