این مقاله گزارش CEDIA آمریکا در مورد مشکلات پروتکل KNX و دلایل عدم راه یابی محصولات اروپایی با پروتکل KNX به بازار آمریکا می باشد

KNX پروتکل
عمده مشکلات KNX که در این گزارش به آن اشاره شده است به شرح ذیل می باشد

1- پیچیده بودن پروتکل KNX و نامناسب بودن تجهیزات هوشمند با این پرتکل برای ساختمانهای مسکونی با مصرف کننده غیر حرفه ای

2- بدلیل اینکه برنامه نویسی پروتکل KNX شبیه دیتا بیس نویسی است برنامه نویس باید دارای تخصص بالایی بوده و زمان زیادی را صرف برنامه ریزی منزل هوشمند با این تجهیزات کند

3- برنامه نوشته شده هر ماژول قابل رویت برای برنامه نویس بعدی که به منزل برای خدمات مراجعه می کند نبوده و در صورت اصلاح یک برنامه در ماژول امکان از بین رفتن برنامه درخواستی قبلی مشتری خواهد شد و این مورد باعث ایجاد نارضایتی زیادی در بازار این پروتکل شده است

4- برای جلوگیری از بروز مشکلات در اجرای درخواستهای مصرف کننده هر نوع برنامه ریزی ماژولها باید در آرشیو شرکت فروشنده بایگانی شود و برنامه نویس در زمان مراجعه به واحد برای ارائه خدمات فایل برنامه ماژول مورد نظر را به همراه داشته باشد و از آنجائیکه چنین خدمات پشتیبانی عمدتا در کشورهای آسیایی وجود ندارد و در کشورهای آمریکایی ساکنین اعتقادی به پرداخت هزینه بالای این نوع خدمات ندارد تجهیزات ساخته شده با پروتکل KNX در بازار آمریکا وجود ندارند و در بازار آسیا عمدتا باعث ایجاد نارضایتی و بد بین شدن مصرف کنندگان به سیستم هوشمند شده است.

برای مطالعه سایر مشکلات مطرح شده در مورد پروتکل KNX به مقاله پیوست زیر مراجعه نمایید.