ایمنی و امنیت

امروزه امنیت خانه یکی از مهمترین دغدغه های بشر امنیت می باشد. درنتیجه بخشی مهمی از مسئولیت خانه هوشمند حفظ امنیت و ایمنی برای ساکنین می باشد. ارتباط مستقیم اجزا امنیتی خانه با یکدیگر  انجام فرامین آنی به محظ وقوع حادثه می باشد.

ایمنی خانه هوشمند

سنسورهای تشخیص محیطی هرگونه احتمال بروز خطر را رصد کرد و به بلافاصله دستورات لازم به سایر اجزا خانه هوشمند اعلام می کند. به عنوان مثال در صورت نشت گاز در منزل به وسیله سسنسورهای هوشمند تشخیص نشت گاز(ددکتور) تشخیص داده و بلافاصله فرمانی به شیر برقی گاز دستور داده می شد تا شیر اصلی گاز قطع گردد و همچنین با ارسال پیامی به کاربراین خطر به ایشان گوشزد داده می شود.

سیستم امنیتی

خانه هوشمند با بهره جستن از سنسورهای حرکتی و درب و پنجره هرگونه ورود و خروج به منزل را در کنترل داشته و کاربر از راه دور می تواند منزل خود را مشاهده کند و با خیال راحت به مسافرت برود. این سیستم امنیتی برخلاف سیستم های سیستم های سنتی به راحتی نصب شده و قابلیت جابه جایی و کترل از راه دور از طریق اینترنت را دارا می باشد.